Sneller en veiliger pensioennieuws krijgen? Geef uw e-mailadres aan ons door!

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag? Kijk dan hieronder naar de veelgestelde vragen. Misschien is uw vraag al eens gesteld en staat het antwoord ertussen.

Op deze pagina
Mijn pensioen
Wanneer begin ik pensioen op te bouwen bij Bpf HiBiN?

Bent u 21 jaar of ouder? Dan bouwt u pensioen op vanaf de dag dat u in dienst treedt bij een werkgever in de bouwmaterialenhandel.

Jonger dan 21 jaar? U begint pensioen op te bouwen op de eerste dag van de maand waarin u 21 wordt.

Wat kost mijn pensioen me?

Het prijskaartje van pensioen noemen we de premie. Samen met uw werkgever betaalt u de premie. Hoeveel u precies betaalt, ziet u op uw loonstrook.

Hoeveel pensioen bouw ik per jaar op?

Elk jaar bouwt u een stukje pensioen op. Dat gebeurt over het brutoloon dat u in dat jaar heeft verdiend. Daar horen ook de vakantietoeslag en andere vaste toeslagen bij als u die u ontvangt. Dat allemaal bij elkaar noemen we het pensioengevend salaris.

Pensioen bouwt u niet over het hele pensioengevend salaris op. We houden namelijk al rekening met de AOW. Die krijgt u van de overheid vanaf de AOW-leeftijd. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet franchise. Die wordt elk jaar vastgesteld. Voor 2023 is de franchise € 14.032.

Pensioen bouwt u op over het pensioengevend salaris tot € 48.882. Heeft u een hoger salaris? Dan bouwt u boven dat bedrag geen pensioen op. Dit noemen we het maximum pensioengevend salaris.

Het maximum pensioengevend salaris min de franchise noemen we de pensioengrondslag. Elk jaar bouwt u 1,625% pensioen op over die pensioengrondslag. Voor het jaar 2023 is het opbouwpercentage verlaagd naar 1,217%.

Heb ik als gepensioneerde recht op loonheffingskorting?

Ja. Maar die loonheffingskorting geldt maar voor 1 uitkering.

Heeft u meerdere pensioenen? Dan kunt u de loonheffingskorting het beste aanvragen voor uw hoogste uitkering.

De loonheffingskorting aanvragen doet u op het aanvraagformulier voor uw (hoogste) pensioenuitkering.

Kan ik mijn pensioen in 1 keer laten uitbetalen?

Vanaf het moment dat u met pensioen gaat, krijgt u elke maand uw pensioen uitbetaald. Het is niet mogelijk om uw pensioen eerder in 1 keer te laten uitkeren.

Heeft u een klein pensioen opgebouwd? Dan dragen wij dat pensioen automatisch over naar uw nieuwe pensioenfonds. Zo blijven al uw pensioenen bij elkaar. Heeft u niet direct een nieuw pensioenfonds? Dan blijven we toch vijf jaar lang proberen uw pensioen over te dragen. Als dat niet lukt, kunt u uw pensioen in één keer laten uitbetalen. Pensioenen onder de € 2 vervallen.

Ik heb een klacht over Bpf HiBiN. Wat moet ik doen?

Dat vinden we natuurlijk heel vervelend. Laat het ons vooral weten. Op onze pagina Klachten leest u precies hoe u dat aanpakt.

Mijn pensioenoverzicht (UPO)
Hoe vaak krijg ik een pensioenoverzicht?

Zolang u werkt in de bouwmaterialenhandel, krijgt u elk jaar een pensioenoverzicht van ons.

Werkt u niet meer in de bouwmaterialenhandel? Dan sturen we u uw pensioenoverzicht elk jaar digitaal en 1 keer in de vijf jaar per post.

Van welke gegevens gaat mijn pensioenoverzicht uit?

Uw pensioenoverzicht gaat uit van de gegevens die bij ons bekend zijn op 1 januari van dat jaar. Verandert bijvoorbeeld uw salaris na 1 januari? Dan ziet u dat terug op het overzicht van het jaar erna.

Kloppen uw gegevens niet? Bel of mail ons dan gerust.

Ik heb twee pensioenoverzichten over hetzelfde jaar gekregen. Klopt dat?

Dat kan! U heeft dan waarschijnlijk in dat jaar meerdere banen gehad in verschillende branches. Op het overzicht ziet u precies van welk pensioenfonds het is.

Het pensioen dat ik later krijg is lager dan op mijn vorige pensioenoverzicht. Hoe kan dat?

Waarschijnlijk is uw salaris lager dan vorig jaar. Bijvoorbeeld omdat u minder uren bent gaan werken. Dat heeft gevolgen voor het pensioen dat u opbouwt.

Het ’te bereiken pensioen’ op uw overzicht geeft een idee van het pensioen dat u later van ons krijgt. Op het moment dat we dat berekenen, gaan we er vanuit dat uw situatie niet verandert.

Ik heb mijn pensioen van mijn vorige werk meegenomen naar Bpf HiBiN. Waarom zie ik dit bedrag niet op mijn pensioenoverzicht?

Het pensioen dat u meeneemt (‘waardeoverdracht’) staat niet apart op het pensioenoverzicht. Zodra wij de waardeoverdracht hebben verwerkt, sturen we u een bericht. Heeft u nog geen bericht van ons gekregen? Dan is het nog niet verwerkt.

Ik woon samen. Waarom staat mijn partner niet op mijn pensioenoverzicht?

Staat uw partner niet op uw pensioenoverzicht? Dan weten we niet dat u samenwoont. De gemeente geeft dit namelijk niet aan ons door. U kunt uw partner eenvoudig zelf bij ons aanmelden!

Waarom zijn de bedragen op Mijnpensioenoverzicht.nl niet hetzelfde als op het overzicht dat ik van jullie krijg?

Het pensioenoverzicht dat wij u sturen is een momentopname. Op dit overzicht staan de gegevens die bij ons bekend zijn op 1 januari.

Op MijnPensioenoverzicht.nl ziet u vaak actuele gegevens. Wij geven één keer per kwartaal uw recente gegevens door.

Het nieuwe pensioenstelsel
Waarom komen er nieuwe regels voor pensioen?

Dat lijkt misschien niet logisch. Nederland staat al jaren in de top 3 van de beste systemen ter wereld. Toch zijn de nieuwe regels nodig. Dit zijn de belangrijkste redenen:

Duidelijker en persoonlijker pensioen

Het is nu voor veel mensen niet duidelijk hoeveel ze betalen voor hun pensioen en wat het oplevert. Door de nieuwe regels bouwt straks iedereen een kapitaal op via een premieregeling. Een premieregeling wil zeggen dat is afgesproken hoeveel geld u en uw werkgever inleggen voor uw pensioen. Dat geld belegt het pensioenfonds. Straks kunt u precies zien hoeveel geld u samen met uw werkgever inlegt en wat het beleggen oplevert. Zo bouwt u een bedrag op voor uw pensioen. Met dat bedrag kan uw pensioenfonds steeds inschatten hoeveel pensioen u straks krijgt.

Pensioen kan sneller omhoog (en omlaag) dan nu

Als het goed gaat met de economie, dan gaat het pensioen nu soms niet omhoog. Dat voelt oneerlijk. Pensioenfondsen hoeven straks geen grote reserves meer aan te houden. Daardoor kan het pensioen sneller omhoog als het goed gaat met de economie.

De keerzijde is dat de (verwachte) pensioenen ook sneller omlaag kunnen gaan. Maar pensioenfondsen doen er straks nog steeds alles aan om dat te voorkomen. En goed om te weten: uw kapitaal kan nooit ‘op’ gaan, ook niet als u lang leeft.

Met elkaar zorgen we ervoor dat iedereen altijd een pensioen krijgt.

Het pensioen sluit beter aan bij uw inleg en de opbrengst van de beleggingen

Mensen stoppen soms een tijd met werken, gaan parttime werken of beginnen voor zichzelf. De regels voor pensioen zoals we die nu hebben, passen daar niet goed bij. Het pensioen sluit dan minder goed aan bij de inleg en wat de beleggingen opbrengen. Met de nieuwe regels blijft het kapitaal voor uw pensioen groeien, ook als u weg bent bij een pensioenfonds. Het pensioenfonds blijft het geld gewoon beleggen.

Wie bepaalt de nieuwe pensioenregeling?

De sociale partners (vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers) maken afspraken over pensioen. In de sector bouwmaterialenhandel zijn dat Koninklijke Hibin als werkgeversorganisatie en de vakbonden FNV, CNV en De Unie als werknemersorganisaties. Zij bepalen bijvoorbeeld of er een solidaire of flexibele premieregeling komt. En hoeveel geld u samen met uw werkgever inlegt.

De sociale partners van Bpf HiBiN hebben gekozen voor de solidaire premieregeling. Hier leest u waarom.

Heb ik ook iets te zeggen over de nieuwe regeling?

Jazeker! Bijvoorbeeld als u lid bent van een vakorganisatie. U kunt uw mening dan via hen geven.

Bent u gepensioneerd of heeft u ooit pensioen bij ons opgebouwd en staat uw pensioen nog bij ons? Dan kunt u gebruikmaken van het ‘hoorrecht’. Dat betekent dat u via een vereniging aan sociale partners kunt laten weten wat u vindt.

Wie bepaalt wat er gebeurt met het pensioen dat ik al heb opgebouwd?

Dat bepalen de sociale partners (in de sector bouwmaterialenhandel zijn dat Koninklijke Hibin als werkgeversorganisatie en de vakbonden FNV, CNV en De Unie als werknemersorganisaties). Zij spreken af of uw pensioen blijft staan. Of dat we uw pensioen omrekenen naar een kapitaal voor uw pensioen in de nieuwe regeling.

Ik wil geen pensioen opbouwen in een nieuwe regeling. Kan ik bezwaar maken?

Nee, jammer genoeg kan dat niet. Iedereen die meedoet aan een pensioenregeling, gaat pensioen opbouwen via een nieuwe regeling. Dat is zo afgesproken in de wet.

Ik wil niet dat het pensioen dat ik al heb opgebouwd wordt omgezet naar een kapitaal voor pensioen in de nieuwe regeling. Kan ik bezwaar maken?

De sociale partners (in de sector bouwmaterialenhandel zijn dat Koninklijke Hibin als werkgeversorganisatie en de vakbonden FNV, CNV en De Unie als werknemersorganisaties) moeten nog besluiten of de pensioenen die al zijn opgebouwd worden omgezet. Daarom kunt u op dit moment nog geen bezwaar maken.

Zodra hierover een besluit is genomen, leest u dat op onze website.

Maar: bedenk dat u uw pensioen hoe dan ook niet kwijtraakt. Het gaat om een omrekening van de waarde van uw pensioen.

Wat verandert er door de nieuwe pensioenregelingen?

Veel blijft hetzelfde. U legt straks nog steeds samen met uw werkgever geld in voor uw pensioen. Het pensioenfonds belegt dit geld, net als nu. Want alleen sparen levert niet genoeg op. En u kiest nog steeds zelf wanneer u uw pensioen laat ingaan.

Er is ook een verschil. Nu krijgt iedereen altijd evenveel pensioen voor het geld dat je inlegt, of je nu  jong bent of oud. Straks werkt het anders. U bouwt een kapitaal op voor uw eigen pensioen. Vanaf het moment dat u uw pensioen laat ingaan, zet het pensioenfonds steeds een deel van het geld om in een pensioen. Het pensioenfonds laat u ook steeds zien hoeveel pensioen u naar verwachting krijgt. Er zijn nu al regelingen die zo werken. Straks werken alle regeling op deze manier.

Dit alles lijkt misschien een groot verschil, met veel meer onzekerheid. Bedenk dan dat de pensioenen nu ook niet gegarandeerd zijn. En het geld wordt nu ook al belegd. U ziet straks beter hoeveel er voor u belegd wordt en wat het oplevert.

Naast een pensioen voor uzelf, is er ook een uitkering voor uw partner en kinderen geregeld als u overlijdt. En gaat u met pensioen? Dan kunt u een deel van het kapitaal voor uw pensioen gebruiken voor een nabestaandenpensioen.

Wat zijn de voor- en nadelen van deze nieuwe regelingen?

Sommige mensen zeggen dat de nieuwe regels veel meer onzekerheid met zich meebrengen. Maar bedenk dan dat de pensioenen nu óók niet gegarandeerd zijn. En dat we het geld nu ook al beleggen. De nieuwe regels zijn op sommige punten vooral anders. De sterke punten blijven. Zo zorgen we er met elkaar voor dat iedereen altijd een pensioen krijgt.

We krijgen straks allemaal een eigen pot voor pensioen. Kan die pot op een bepaald moment leeg zijn? Of kan mijn pensioen zomaar verdampen?

Nee, het kapitaal voor uw pensioen is nooit ‘op’. U krijgt een pensioen zo lang u leeft. Ook al wordt u 120 jaar. We zorgen er samen voor dat er altijd een uitkering is voor de mensen die een pensioen krijgen of gaan krijgen in de toekomst.

Hangt de hoogte van mijn pensioen straks helemaal af van de aandelenkoersen op het moment dat ik met pensioen ga?

Nee. Elk pensioenfonds zorgt ervoor dat dat goed geregeld is. We beleggen het geld voor uw pensioen zó dat de hoogte van uw pensioen zo stabiel mogelijk is tegen de tijd dat u uw pensioen laat ingaan.

Bovendien krijgt Bpf HiBiN een solidaire premieregeling. Dat betekent dat we een reserve kunnen inzetten om schommelingen op te vangen. Zo merkt u geen grote veranderingen in uw pensioen als u eenmaal met pensioen bent.

Is de overstap niet erg duur?

Ja, de overstap is duur. Alle pensioenfondsen verwachten echter dat de kosten daarna juist lager zijn dan nu. Ook wij!

Kunnen pensioenfondsen een fout maken? Wat gebeurt er dan?

Alle pensioenfondsen in Nederland zijn druk bezig met de voorbereidingen. Ook wij. De veranderingen zijn niet in één keer voor elkaar. We moeten een plan maken waarin alle stappen staan. In dat plan staat ook wat we doen als er toch iets niet goed gaat. DNB (De Nederlandsche Bank) controleert ons plan. En andere partijen kijken mee of alles goed gaat.

Is er een fout straks naar toch niet goed opgelost naar uw zin? Dan kunt u een klacht bij ons indienen. Vindt u dat we de fout na uw klacht nog steeds niet goed hebben opgelost? Dan kunt u terecht bij een externe, onafhankelijke geschilleninstantie. U kunt dan ook naar de rechter gaan. Op deze pagina leest u wat u moet doen als u een klacht heeft en wat u van ons mag verwachten.

Wat is het verschil tussen de twee regelingen die er straks zijn?

In het nieuwe pensioenstelsel zijn er straks twee premieregelingen: een solidaire en een flexibele. We leggen het verschil uit:

  • In de solidaire regeling reserveren we een deel van het kapitaal voor uw pensioen. Mee- en tegenvallers vangt u samen op.
  • In de flexibele regeling heeft u ook een kapitaal voor uw pensioen. U kunt vaak kiezen hoe risicovol het geld belegd wordt. Als u met pensioen gaat, kiest u tussen een stabiel en een variabel pensioen.

Sociale partners (in de sector bouwmaterialenhandel zijn dat Koninklijke Hibin als werkgeversorganisatie en de vakbonden FNV, CNV en De Unie als werknemersorganisaties) bepalen welke regeling er komt. Voor ons pensioenfonds hebben zij gekozen voor de solidaire premieregeling.

Wat gebeurt er met het pensioen dat ik al heb opgebouwd?

Sociale partners (in de sector bouwmaterialenhandel zijn dat Koninklijke Hibin als werkgeversorganisatie en de vakbonden FNV, CNV en De Unie als werknemersorganisaties) spreken af wat er met dit pensioen gebeurt.

Er zijn twee mogelijkheden:

  • het pensioen blijft staan, of
  • het pensioen wordt omgerekend naar een kapitaal voor uw pensioen in de nieuwe regeling. Uw pensioenfonds rekent dan uit wat de waarde is van het pensioen dat u heeft opgebouwd. Die waarde neemt u mee naar de nieuwe regeling. Heeft het pensioenfonds niet genoeg reserves of zelfs geld tekort? Dan gaat de waarde van uw pensioen iets omlaag. Is er geld over? Dan wordt het geld verdeeld. De manier waarop hangt af van hoeveel geld er over is.

Zodra we hier meer over weten, krijgt u van ons bericht.

Ga ik erop voor- of achteruit?

We laten u straks zien hoeveel pensioen u heeft opgebouwd in de ‘oude’ regeling. U krijgt ook een berekening van uw pensioen in de nieuwe regeling. De bedragen ‘voor’ en ‘na’ kunnen verschillen. Maar dat zegt niet zoveel over uw uiteindelijke pensioen. Het is een inschatting op dat moment.

Welke keuzes heb ik straks?

Veel keuzes blijven hetzelfde: 

  • Het moment waarop u uw pensioen laat ingaan
  • Eerst een hoger pensioen ontvangen en daarna een lager
  • Eerst een deel van uw pensioen laten ingaan en later de rest
  • Pensioen omzetten in een (extra) uitkering voor uw partner, voor als u overlijdt.
Gaat mijn pensioen in de nieuwe regeling sneller omhoog?

Ja. Een pensioenfonds hoeft minder reserves aan te houden. Daardoor kan uw pensioen sneller omhoog als het goed gaat.

Gaat mijn pensioen straks sneller omlaag?

Het pensioen van gepensioneerden (de uitkering) is zo stabiel mogelijk.

Krijgt u nog geen pensioen? Dan kan de waarde van de beleggingen gaan schommelen. Vooral de jongeren gaan dat straks merken. Maar het verwachte pensioen zal minder hard schommelen. Bij de berekening houden pensioenfondsen namelijk rekening met goede en slechte jaren.

Hoe ouder u bent, hoe minder risico we nemen. Want we willen dat uw toekomstig pensioen zo stabiel mogelijk is tegen de tijd dat u uw pensioen laat ingaan.

Bedenk dat dat schommelen nu ook al gebeurt, maar dan achter de schermen. Pensioenfondsen beleggen het geld voor uw pensioen. Dat doen ze om het te laten aangroeien tot een bedrag waarmee u later een volwaardig pensioen krijgt. Het geld zal nooit opeens weg zijn, of u nu jong bent of oud.

Wanneer heeft Bpf HiBiN de nieuwe regeling?

De nieuwe regelingen komen tussen 2025 en 2028. U krijgt van ons bericht als de planning duidelijk is.

Ik wil gebruik maken van het bedrag ineens. Dat betekent dat ik maximaal 10% van mijn pensioen in één keer laat uitbetalen als ik met pensioen ga. Kan dat ook in de nieuwe pensioenregeling?

Ja, dat kan. De overheid is nog bezig met de regels voor deze keuze. Daardoor zijn de details nog niet bekend.

Let op: een bedrag ineens kan gevolgen hebben voor een toeslag die u krijgt. Bijvoorbeeld een huur- of een zorgtoeslag. De toeslag kan lager worden of zelfs vervallen. U moet ook belasting betalen over het bedrag ineens.

Ik ben al met pensioen. Stap ik ook over op een nieuwe regeling?

De sociale partners (in de sector bouwmaterialenhandel zijn dat Koninklijke Hibin als werkgeversorganisatie en de vakbonden FNV, CNV en De Unie als werknemersorganisaties) spreken af of uw pensioen en het pensioen van degenen die nog werken blijven staan of omgezet worden naar de nieuwe regeling.

De werkenden gaan daarnaast hoe dan ook een kapitaal voor hun pensioen opbouwen in de nieuwe regeling.

U krijgt bericht van ons zodra de afspraken bekend zijn.

Hebben de nieuwe regels voor pensioen ook effect op de AOW?

Nee. De nieuwe regels voor pensioen gaan niet over de AOW. Ze gaan over het pensioen dat u opbouwt of heeft opgebouwd via uw werk.

Ik krijg een partnerpensioen. Wat verandert er voor mij?

Dat hangt af van de afspraken die sociale partners (in de sector bouwmaterialenhandel zijn dat Koninklijke Hibin als werkgeversorganisatie en de vakbonden FNV, CNV en De Unie als werknemersorganisaties) maken.

U krijgt bericht van ons zodra die afspraken bekend zijn.

Ik krijg een arbeidsongeschikt- heidspensioen. Wat verandert er voor mij?

Dat hangt af van de afspraken die sociale partners (in de sector bouwmaterialenhandel zijn dat Koninklijke Hibin als werkgeversorganisatie en de vakbonden FNV, CNV en De Unie als werknemersorganisaties) maken.

U krijgt bericht van ons zodra die afspraken bekend zijn.

Ik woon in het buitenland en krijg daar mijn pensioen. Wat verandert er voor mij?

De pensioenen van mensen in het buitenland worden niet anders behandeld dan de pensioenen van mensen in Nederland.

Wat er met uw pensioen gebeurt hangt af van de afspraken die sociale partners (in de sector bouwmaterialenhandel zijn dat Koninklijke Hibin als werkgeversorganisatie en de vakbonden FNV, CNV en De Unie als werknemersorganisaties) maken.

U krijgt bericht van ons zodra die afspraken bekend zijn.

Hoe bereid ik me voor op de nieuwe pensioenregeling?

U hoeft niets te doen. Als dat verandert, krijgt u bericht van ons.

Wilt u meer weten over de nieuwe pensioenregeling? Bekijk dan ook www.onsnieuwepensioen.nl.

Bij wie kan ik terecht met mijn vragen over de nieuwe pensioenregeling?

Staat het antwoord op uw vraag niet hiertussen of op deze pagina? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag verder!

Werk
Ik ga in een andere branche werken. Kan ik mijn pensioen van Bpf HiBiN meenemen naar mijn nieuwe werkgever?

Ja hoor, dat kan! U vraagt simpelweg waardeoverdracht aan bij uw nieuwe pensioenfonds. Bent u het eens met de offerte die u krijgt? Dan zorgen wij ervoor dat uw opgebouwde pensioen bij ons naar uw nieuwe pensioenfonds gaat. En gaat u niet akkoord? Dan blijft uw pensioen gewoon bij ons staan.

Gaat het om een klein pensioen? Lees dan hier hoe dat in zijn werk gaat.

Ik werk niet meer in de bouwmaterialenhandel, maar heb nog wel een opgebouwd pensioen bij Bpf HiBiN. Hoe weet ik hoeveel dat is?

Bent u ex-werknemer en heeft u bij ons pensioen opgebouwd? Dan krijgt u elk jaar een digitaal pensioenoverzicht (UPO) van ons. Maar u kunt ook altijd kijken op MijnPensioenoverzicht.nl. Daar staan u al uw pensioengegevens handig bij elkaar.

Mijn nieuwe werkgever heeft geen pensioenregeling. Kan ik bij Bpf HiBiN blijven?

Dat kan! Tenminste, voor maximaal 3 jaar. U doet dat dan op vrijwillige basis. Dat kan alleen als u niet verplicht onder een andere pensioenregeling valt.

Als u vrijwillig bij ons blijft, moet u wel de volledige premie betalen. Ook het deel dat eerder door uw werkgever werd betaald.

Ik ben inmiddels zzp'er. Kan ik bij Bpf HiBiN blijven?

Dat kan! U kunt dat nog maximaal drie jaar vrijwillig doen.

Er gelden wel een paar voorwaarden. Als uw dienstverband in de bouwmaterialenhandel stopt, moet uw zzp’erschap daarop aansluiten.

Als u vrijwillig bij ons blijft, moet u wel de volledige premie betalen. Ook het deel dat eerder door uw werkgever werd betaald.

Ik raak werkloos. Wat betekent dat voor mijn pensioen?

Als u werkloos raakt, stopt de opbouw van uw pensioen. In de tijd dat u werkloos bent bouwt u dus geen pensioen op bij ons.

 

Ziekte
Moet ik aan het pensioenfonds doorgeven dat ik ziek ben?

Nee, dat hoeft niet. In de periode dat uw werkgever het loon doorbetaalt, hoeft u niets te doen.

Bent u arbeidsongeschikt? Hier leest u daar meer over.

Hulp nodig bij uw pensioen?

Ons team staat elke werkdag van 8.30 tot 15.30 uur voor u klaar.