Sneller en veiliger pensioennieuws krijgen? Geef uw e-mailadres aan ons door!

Dekkingsgraad

Over pensioenfondsen en hun dekkingsgraad wordt veel gesproken. Maar wat is nu eigenlijk die dekkingsgraad? En wat betekent die voor uw pensioen?

Kunnen we u helpen?
Ons team staat elke werkdag van 8.30 tot 15.30 uur voor u klaar.
In dit artikel

Wat is de dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is de thermometer voor de financiële gezondheid van een pensioenfonds. Hij laat de verhouding zien tussen het geld dat we hebben en het geld dat we nodig hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Nu en later.

Is onze dekkingsgraad bijvoorbeeld 105%, dan staat tegenover elke € 100,- die we aan gepensioneerden moeten uitbetalen € 105,- aan vermogen.

Waarom is de dekkingsgraad belangrijk?

Er zijn twee redenen waarom onze dekkingsgraad belangrijk is:

  1. De dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om de pensioenen te betalen.
  2. Met de dekkingsgraad bepalen we of uw pensioen omhoog of omlaag gaat of gelijk blijft. We willen de pensioenen ieder jaar verhogen. De prijzen gaan namelijk bijna ieder jaar omhoog. Als we de pensioenen niet kunnen verhogen, wordt uw pensioen minder waard.

Onze dekkingsgraad op dit moment

Hieronder ziet u onze dekkingsgraad op dit moment:

Actuele dekkingsgraad
Per 30-06-24
Kritische dekkingsgraad
Vereiste dekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is 114,0%. Dat is het gemiddelde over de laatste 12 maanden.
Bezittingen en verplichtingen
Per 30-06-24 (t.o.v. 31-05-24 )
+ € 23 miljoen
+ € 15 miljoen
Bezittingen laat zien hoeveel geld Bpf HiBiN heeft. Verplichtingen laat zien welk bedrag aan pensioenen Bpf HiBiN nu en later moet uitbetalen.

Hoe komt het dat de dekkingsgraad stijgt of daalt?

We berekenen elke maand onze dekkingsgraad. Die verandert steeds. Dat komt:

  • door de rente. Die bepaalt namelijk hoeveel geld we moeten reserveren om de pensioenen te kunnen betalen, nu en later. Hoe lager de rente, hoe groter onze reserves moeten zijn.
  • door wat onze beleggingen opbrengen (het rendement). De pensioenpremie die u en uw werkgever betalen, beleggen wij. Dat doen we heel zorgvuldig. Krijgen we daar een goed rendement over, dan is dat goed voor onze dekkingsgraad.

Maar de dekkingsgraad verandert ook omdat we steeds ouder worden. Dat betekent dat we de pensioenen langer moeten uitbetalen. En dus moeten we meer geld hebben.

 

Onze dekkingsgraad in de laatste 12 maanden

Beleidsdekkingsgraad afgelopen 12 maanden

Belangrijke grenzen van de dekkingsgraad

Beleidsdekkingsgraad: dit is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Omdat we een gemiddelde nemen, schommelt deze dekkingsgraad minder. Als we willen weten of we de pensioenen kunnen verhogen of moeten verlagen, dan kijkt het bestuur naar deze dekkingsgraad. Hebben we het over de dekkingsgraad, dan bedoelen we eigenlijk altijd deze.

Actuele dekkingsgraad: deze bepalen we iedere maand. Hij geeft aan wat in die maand de verhouding is tussen het geld dat we hebben en het geld dat we nodig hebben. Deze dekkingsgraad kan behoorlijk schommelen. Gaat de rente bijvoorbeeld omlaag? Dan zie je de gevolgen meteen.

Vereiste dekkingsgraad: dit is de dekkingsgraad die we moeten hebben om tegenslagen op te kunnen vangen. Bij een beleidsdekkingsgraad lager dan de vereiste dekkingsgraad moeten we een herstelplan maken. In het herstelplan staat hoe binnen een termijn van 10 jaar (de herstelperiode) de beleidsdekkingsgraad op het niveau van de vereiste dekkingsgraad moet komen.

Kritische dekkingsgraad: dit is de dekkingsgraad waarbij we kunnen aantonen dat we binnen onze herstelperiode van 10 jaar boven onze vereiste dekkingsgraad komen. Is de beleidsdekkingsgraad lager dan de kritische dekkingsgraad, dan kunnen we dit niet aantonen. We moeten dan maatregelen nemen. Uw pensioen kan bijvoorbeeld omlaag gaan.

Minimaal vereiste dekkingsgraad: dit is de ondergrens voor de financiële gezondheid van een pensioenfonds. Het is de buffer die we minimaal nodig hebben om pensioenen in de toekomst uit te betalen. Is de beleidsdekkingsgraad 5 jaar lager dan de minimaal vereiste dekkingsgraad? Dan moeten we maatregelen nemen. Uw pensioen kan bijvoorbeeld omlaag gaan.

Crisis? We zijn voorbereid.

Als de dekkingsgraad een tijdlang hard daalt en zó laag is dat de pensioenen in gevaar komen, kan er een crisis ontstaan. Daarom moet elk pensioenfonds een crisisplan hebben. Op die manier zijn we altijd voorbereid. Wat er ook gebeurt.

Dekkingsgraad

Heeft u vragen? We helpen u graag.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, of over uw pensioen? Neem dan gerust contact met ons op.

Was deze pagina behulpzaam?

Hulp nodig bij uw pensioen?

Ons team staat elke werkdag van 8.30 tot 15.30 uur voor u klaar.