Sneller en veiliger pensioennieuws krijgen? Geef uw e-mailadres aan ons door!

Bpf HiBiN verhoogt pensioenen (en moet opbouw verlagen)

Geplaatst op 14 december 2022

Bpf HiBiN verhoogt voor 2023 voor het eerst sinds 2008 de pensioenen: vanaf 1 januari komt er 5% bij. Hieronder vertellen we daar alles over.

Bpf HiBiN verhoogt pensioen (en moet opbouw verlagen)
Kunnen we u helpen?
Ons team staat elke werkdag van 8.30 tot 15.30 uur voor u klaar.

Pensioenen omhoog

Voor het eerst in 15 jaar kan Bpf HiBiN de pensioenen verhogen. Vanaf 1 januari 2023 komt er 5% bij. Dat geldt voor iedereen die pensioen krijgt, opbouwt of heeft opgebouwd bij ons.

De prijzen zijn dit jaar flink gestegen. Dat merken we overal, van de supermarkt tot aan de energierekening. Daarom is Bpf HiBiN blij dat de pensioenen dit jaar eindelijk omhoog kunnen. De 5% is niet genoeg om de stijgende prijzen goed te maken, maar we doen het maximaal mogelijke. Samen met de hogere AOW en het aangekondigde energieplafond zal dat in ieder geval verlichting geven.

Bijzondere situatie

Bouwt u op dit moment pensioen op bij Bpf HiBiN? Dan is er iets bijzonders aan de hand. Het goede nieuws is dat het pensioen dat u tot nu toe heeft opgebouwd dus omhooggaat. Maar tegelijkertijd gaat u in 2023 minder opbouwen. In dit bericht leggen wij u uit waarom en wat de gevolgen daarvan zijn. U kreeg hierover ook een brief van ons.

Sommige dingen zijn bij u misschien minder bekend. In dit bericht staan daarom links naar meer uitleg.

Verhoging van uw pensioen

Het pensioen dat u heeft opgebouwd tot en met 31 december 2022 gaat op 1 januari 2023 omhoog met 5%. Dat komt omdat de dekkingsgraad van Bpf HiBiN het afgelopen jaar flink is verbeterd. Die dekkingsgraad laat zien hoe Bpf HiBiN er financieel voor staat. Bovendien geeft hij aan of de pensioenen wel of niet verhoogd kunnen worden. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter. Ook maakt Bpf HiBiN gebruik van tijdelijk soepelere regels om de pensioenen te kunnen verhogen. Deze gelden alleen in 2022. Dat doen we omdat we samen met onze sociale partners de opgebouwde pensioenen in de toekomst willen laten invaren in de nieuwe pensioenregeling.

Wat betekent dat voor uw pensioen nu en later?

Het is belangrijk om bij elk besluit van Bpf HiBiN de korte- én langetermijngevolgen goed te bekijken. We wegen daarbij de belangen van alle deelnemers goed af. Het verhogen van de pensioenen is nu voor iedereen positief. Ieders pensioen gaat namelijk met 5% omhoog: voor de pensioengerechtigden die nu al een uitkering ontvangen, maar ook voor de (jonge) deelnemers die nog pensioen opbouwen.

Maar met het verhogen van de pensioenen daalt wel onze dekkingsgraad. Een verhoging kost namelijk geld. Met een lagere dekkingsgraad stijgt de kans op verlagingen van het pensioen in de toekomst. We hebben het effect dat we verwachten van de verhoging van 5% voor de lange termijn berekend (dus het verwachte pensioenresultaat). De verschillende belangen hebben we daarin zorgvuldig meegenomen.

Bij een lagere dekkingsgraad krijgt een jongere deelnemer een relatief lager verwacht pensioenresultaat. Voor een oudere deelnemer pakt dit juist relatief gunstig uit. Dat komt doordat oudere pensioengerechtigden een minder lange levensverwachting over hebben. Zij merken daardoor minder van dat dalende effect op de dekkingsgraad.

De pensioenverhoging is zoals gezegd 5%. De verhoging blijkt een positief effect op te leveren voor de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden op het verwachte pensioenresultaat vanaf ongeveer 61 jaar. Daarnaast geeft het een beperkt negatief effect voor de (gewezen) deelnemers jonger dan ongeveer 60 jaar. Per saldo zorgt de verhoging voor een beperkte verschuiving tussen de verschillende generaties. De grafiek hieronder laat per leeftijdsgroep zien welke effecten dat waarschijnlijk heeft op het verwachte pensioenresultaat:

Impact 5% toeslagverlening

Ons bestuur is van mening dat door de verhoging recht wordt gedaan aan alle groepen deelnemers en dat deze evenwichtig is. Dit gegeven de doelstelling van Bpf HiBiN om toeslagen te verlenen, de huidige stand van de beleidsdekkingsgraad en het effect dat de verhoging heeft op het verwachte pensioenresultaat.

Minder opbouw in 2023

Als werknemer bouwt u elk jaar over een deel van uw salaris een percentage aan pensioen op. Daarvoor betaalt u, samen met uw werkgever, pensioenpremie. De hoogte van de pensioenpremie staat in de cao en is 25,2% van de zogenoemde pensioengrondslag. Dat is het maximale bedrag waarover pensioen kan worden opgebouwd. De sociale partners (de werkgeversorganisatie en de vakbonden) hebben dat bepaald en daar kan Bpf HiBiN niets aan doen.

Maar deze premie is niet genoeg om de pensioenopbouw van 1,625% die in het pensioenreglement staat toe te kennen. Het opbouwpercentage is daarom vanaf 1 januari 2023 1,217%. U bouwt dus iets minder pensioen per jaar op. Hoeveel minder dat is, hangt af van uw salaris.

Deze maatregel is nodig omdat de rente nog steeds laag is en mensen steeds ouder worden. Dat zorgt ervoor dat het voor ons duurder is om pensioen ‘in te kopen’. Het aanpassen van het opbouwpercentage is het enige wat we kunnen doen. De hoogte van de pensioenpremie is zoals gezegd door de sociale partners bepaald. Daardoor hebben we deze maatregel helaas al een aantal jaar moeten toepassen. Voor 2024 kunnen de sociale partners nieuwe afspraken maken. We laten u dat aan het eind van 2023 weten.

Nogmaals, het door u opgebouwde pensioen tot en met 2022 gaat wél omhoog.

Wat betekent dit voor ú in 2023?

We gaan de pensioenverhoging en het nieuwe opbouwpercentage in de pensioenadministratie verwerken. U kunt dan op Mijn BpfHiBiN bekijken wat dit voor uw pensioen betekent. U ziet dat ook terug op www.mijnpensioenoverzicht.nl en natuurlijk op uw pensioenoverzicht over 2023. Dat overzicht krijgt u halverwege 2023.

Voor de duidelijkheid laten we u een rekenvoorbeeld zien:

Gaat mijn pensioen omhoog of omlaag?

* Heeft u een lager salaris of werkt u minder dan 40 uur per week? Dan worden de verschillen kleiner.
** De (AOW-)franchise is het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt. Dat komt omdat u na het bereiken van de pensioenleeftijd hierover AOW krijgt.

Heeft u vragen? We helpen u graag!

Als u na het lezen van dit nieuwsbericht (andere) vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op. Wist u trouwens dat veel antwoorden over pensioenzaken bij Bpf HiBiN snel en makkelijk te vinden zijn op deze website, bij de veelgestelde vragen? En natuurlijk kunt u op onze website ook het pensioenreglement van Bpf HiBiN vinden.

Hulp nodig bij uw pensioen?

Ons team staat elke werkdag van 8.30 tot 15.30 uur voor u klaar.