Sneller en veiliger pensioennieuws krijgen? Geef uw e-mailadres aan ons door!

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Een pensioenfonds belegt veel geld, in bedrijven en organisaties. Dat geldt ook voor Bpf HiBiN. Dat doen we niet klakkeloos. We hebben veel aandacht voor duurzaam beleggen. Hieronder leest u waarom en hoe we dat doen.

Kunnen we u helpen?
Ons team staat elke werkdag van 8.30 tot 15.30 uur voor u klaar.
In dit artikel
Maatschappelijk verantwoord beleggen

We nemen onze verantwoordelijkheid

Als pensioenfonds beleggen we veel geld. Dat doen we om een goed rendement te krijgen, zodat we alle pensioen kunnen uitbetalen. We moeten dus geld verdienen. Maar dat willen we niet ten koste van alles doen. Mensen, planeet en winst moeten wat ons betreft in harmonie zijn: de wereld om ons heen moet nog heel wat langer kunnen meegaan, net als uw pensioen.

Zolang u binnen de handel in bouwmaterialen werkt, bouwt u pensioen op bij Bpf HiBiN. En gaat u op een gegeven moment met pensioen, dan krijgt u van ons elke maand een pensioenuitkering. Ondertussen betalen u en uw werkgever elke maand dat u werkt pensioenpremie.

Onze opdracht is ervoor te zorgen dat er nu en later genoeg geld is om de pensioenen uit te betalen. Daarom beleggen we de pensioenpremies die we binnenkrijgen. Dat doen we bijvoorbeeld in obligaties, aandelen en vastgoed. De totale waarde van alle belegde premies en de behaalde rendementen samen noemen we het belegd vermogen van het pensioenfonds.  Eind 2021 hadden we een belegd vermogen van ongeveer € 1,2 miljard.

Dat beleggen van het vermogen is een belangrijke taak. We moeten genoeg winst maken, maar zónder te veel risico’s. Ook willen we de kosten van het beleggen zo laag mogelijk houden.

We beleggen maatschappelijk verantwoord

Zoals gezegd moet Bpf HiBiN geld verdienen. Maar niet ten koste van alles. Met ons beleggingsbeleid bepalen we daarom waar we in beleggen. Dat we op een maatschappelijk verantwoorde manier. We houden echt rekening met milieu, maatschappij en overheid. De internationale term daarvoor is ESG-beleid. ESG staat voor Environment (Milieu), Social (Sociaal) en Governance (Bestuurlijk). Er zijn dingen die absoluut niet passen in een goed ESG-beleid. Denk maar aan tabak, de wapenindustrie en kinderarbeid.

Als fonds willen we meer beleggen in bedrijven en landen die juist goed scoren op ESG-factoren. We beleggen niet of minder in bedrijven en landen die betrokken zijn bij tabaksproductie en wapenhandel. In kinderarbeid beleggen we per definitie niet. We zijn bereid om iets van onze winst in te leveren als we daarmee kinderarbeid kunnen uitsluiten.

Ook willen we invloed uitoefenen op de bedrijven waarin we beleggen. En bedrijven stimuleren om beter te presteren als het gaat om ESG-factoren. Dat doen we bijvoorbeeld door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen of gesprekken te voeren.

Maar we kunnen ook bedrijven uitsluiten. Dat doen we al aan de hand van de 6 principes voor verantwoord beleggen van de Verenigde Naties. We beleggen bijvoorbeeld niet in bedrijven of fondsen die betrokken zijn bij het produceren of verhandelen van clustermunitie. Dat is een wettelijke eis en daar houden we ons aan.

We zijn actieve en betrokken aandeelhouders

Bpf HiBiN is aandeelhouder en we zijn betrokken bij de bedrijven waarin we beleggen. Hoe we dat invullen, hebben we vastgelegd.  Denk bijvoorbeeld aan hoe we toezicht houden op de ondernemingen waarin we beleggen. Op hoe we in gesprek gaan met ondernemingen en hoe we ons stemrechten uitoefenen. We beleggen in aandelen ontwikkelde en opkomende markten. Dat doen we via beleggingsfondsen van Northern Trust. Zij gaan namens ons in gesprek met de ondernemingen waarin we beleggen. Ook stemmen ze namens ons op aandeelhoudersvergaderingen.

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), eerste vereisten (level 1)

De EU heeft de verordening Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) opgesteld. Die betekent dat elk pensioenfonds moet voldoen aan bepaalde eisen als het gaat om informatie over duurzaam beleggen.

  • De tekst hierna is wat ingewikkelder om te lezen, maar we zijn verplicht om hem zo op te nemen. Mocht u er vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Op 10 maart 2021 is die Europese richtlijn in werking getreden. De SFDR is onderdeel van het EU Actieplan Duurzame Financiering en bevat nieuwe regels over informatieverschaffing over duurzaamheid van beleggingen. De SFDR heeft rechtstreekse werking voor de EU-lidstaten. Deze regels gelden voor financiële instellingen. Dat zijn vermogensbeheerders en verzekeringsmaatschappijen. Maar omdat pensioenfondsen ook worden gezien als aanbieder van een financieel product, gelden de regels ook voor Bpf HiBiN.

Op grond van de SFDR moeten pensioenfondsen rapporteren over hoe ze omgaan met de belangrijkste ongunstige effecten van de beleggingsbeslissingen op mens, milieu en samenleving. Voor onze pensioenregeling geldt dat de onderliggende beleggingen geen rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Bpf HiBiN voldoet aan de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), de Europese informatieverschaffingsverordening over duurzame beleggingen.

SFDR-rapportages op detailniveau (level 2)

Per 1 januari 2023 moet Bpf HiBiN op detailniveau via een voorgeschreven sjabloon informatie op de website beschikbaar stellen. Dat hebben we gedaan in de precontractuele informatie. Daarin is beschreven hoe de pensioenregeling aan ecologische en sociale kenmerken voldoet. Daarbij is in de duurzaamheidsinformatie volgens de vereisten beschreven welke ESG-methodologieën, ESG-indicatoren, gegevensbronnen en screeningscriteria het fonds gebruikt. In hoeverre Bpf HiBiN voldoet aan de ecologische en sociale kenmerken, wordt gerapporteerd in het jaarverslag over 2022.

Taxonomie

Naast de SFDR is er de Taxonomieverordening. Dit is een raamwerk aan de hand waarvan kan worden bepaald of investeringen in economische activiteiten als duurzaam kunnen worden bestempeld. Op dit moment heeft Bpf HiBiN vanwege de beperkte beschikbaarheid aan betrouwbare data nog geen concrete doelstellingen om te beleggen in ecologisch duurzame economische activiteiten vanuit de Taxonomieverordening en daarom verklaart Bpf HiBiN: “Voor onze pensioenregeling geldt dat de onderliggende beleggingen geen rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.”

IMVB-convenant

Bpf HiBiN heeft in 2021 het IMVB-convenant ondertekend. Hiermee verbindt het fonds zich aan de implementatie van de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Verenigde Naties (UNGP’s). Het doel van het convenant is om te voorkomen dat beursvennootschappen, waarin belegd wordt, misstanden veroorzaken. Voor pensioenfondsen betekent dit dat zij bij de beleggingen naast financiële risico’s ook de risico’s voor en negatieve impact op belanghebbenden in de (beleggings)keten moeten meewegen.

Bij de ondertekening van het convenant horen een aantal transparantieverplichtingen. Zo moeten wij jaarlijks een lijst van de beleggingsfondsen binnen de beursgenoteerde aandelenportefeuille beschikbaar stellen. Per ultimo 2022 is dit de lijst.

Ook moeten wij inzicht geven in het beleid voor het stemmen en het voeren van gesprekken met ondernemingen. Deze activiteiten hebben wij uitbesteed aan onze vermogensbeheerders. Hoe zij dit doen en wat de resultaten hiervan zijn, is hier te lezen:

Beleid voting Northern Trust

Beleid voting update Northern Trust

Beleid engagement Northern Trust

Beleid voting en engagement Aberdeen

Resultaten voting en engagement Northern Trust:

Resultaten voting en engagement Northern Trust – Hermes EOS

Resultaten voting en engagement Aberdeen

Resultaten voting en engagement T. Rowe Price

Bij deze activiteiten kunnen de beheerders ervoor kiezen samen te werken. De belangrijkste samenwerkingsverbanden waaraan onze vermogensbeheerder van de aandelenportefeuille Northern Trust deelneemt, zijn: Climate Action 100+, FAIRR (Farm Animal Risk & Return), GRESB, SASB. Deze laatste twee initiatieven zijn gericht op het verbeteren van transparantie.

Heeft u vragen? We helpen u graag.

Wilt u meer weten over hoe wij maatschappelijk verantwoord beleggen, of over uw pensioen? Neem dan gerust contact met ons op.

Was deze pagina behulpzaam?