Sneller en veiliger pensioennieuws krijgen? Geef uw e-mailadres aan ons door!

Nieuwe pensioenregeling: kunt u bezwaar maken?

Geplaatst op 19 september 2023

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (WTP) ingegaan. Dat betekent dat ook Bpf HiBiN een nieuwe pensioenregeling krijgt. Misschien heeft u door de onbekendheid moeite met de omzetting van uw pensioen naar die nieuwe regeling. Met dit bericht gaan we daarop in.

Nieuwe pensioenregeling: kunt u bezwaar maken?
Kunnen we u helpen?
Ons team staat elke werkdag van 8.30 tot 15.30 uur voor u klaar.
In dit nieuws artikel

Nieuwe pensioenregeling

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (WTP) ingegaan. Dat betekent dat ook Bpf HiBiN een nieuwe pensioenregeling krijgt. In de nieuwe regeling is de premie het uitgangspunt. De sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisatie Koninklijke Hibin) en wij als fonds verwachten dat deze premieregeling op 1 januari 2026 ingaat. Het is de bedoeling dat het opgebouwde pensioen van de huidige pensioenregeling wordt ‘omgezet’ naar de nieuwe regeling. Dat geldt ook voor pensioengerechtigden en voor voormalige deelnemers die nog pensioen hebben bij Bpf HiBiN.

Geen bezwaarrecht

De sociale partners spreken af hoe de overstap naar de vernieuwde pensioenregeling gaat gebeuren. Dat doen ze met een zogenoemd transitieplan. De verwachting is dat ons fonds halverwege 2024 een transitieplan heeft. Alleen: pensioengerechtigden en voormalige deelnemers worden niet vertegenwoordigd door de sociale partners. Tegelijkertijd is het niet mogelijk om zelf bezwaar te maken bij Bpf HiBiN tegen het omzetten van uw pensioen naar de nieuwe regeling. Dat staat de nieuwe wet namelijk niet toe.

Hoorrecht voor verenigingen

Maar: als pensioengerechtigde of voormalig deelnemer heeft u wel een wettelijk hoorrecht. Verenigingen van pensioengerechtigden of van voormalig deelnemers krijgen namelijk de mogelijkheid om aan sociale partners hun oordeel te geven over ons transitieplan. Daarin staat of en hoe Bpf HiBiN de huidige pensioenen omzet naar de nieuwe pensioenregeling.

Voorwaarden voor verenigingen

Verenigingen die gebruik willen maken van het hoorrecht, moeten wel aan bepaalde eisen voldoen:

  • Ze moeten een volledige rechtsbevoegdheid hebben.
  • In de statuten moet staan dat de vereniging de belangen van pensioengerechtigden of voormalige deelnemers behartigt.
  • Afhankelijk van welke groep ze vertegenwoordigen, moeten de verenigingen minimaal 1.000 of 10% van alle pensioengerechtigden of van alle voormalige deelnemers vertegenwoordigen.
  • De vereniging moet zich op tijd melden bij sociale partners (en op het moment van horen voldoen aan de voorwaarden die hierboven genoemd worden).

Op tijd melden bij sociale partners

Op dit moment is er nog geen vereniging van pensioengerechtigden of voormalige deelnemers bij Bpf HiBiN bekend. Het is aan de pensioengerechtigden en voormalig deelnemers om die op te richten.

Verenigingen die hun oordeel willen geven over het concepttransitieplan moeten zich tijdig melden: uiterlijk vóór 1 mei 2024. Zo kunnen de sociale partners hun oordeel op tijd meenemen bij de besluitvorming. Melden kan door een e-mail te sturen naar info@bpfhibin.nl.

Wat gebeurt er met het oordeel van een vereniging?

Het hoorrecht is niet bindend. Sociale partners moeten het oordeel van de vereniging van pensioengerechtigden en/of voormalig deelnemers overwegen, maar ze zijn niet verplicht het uit te voeren. Wel moeten ze de vereniging(en) informeren over wat er met hun oordeel gedaan is.

Wat als het hoorrecht niet gebruikt wordt?

Pensioengerechtigden zijn vertegenwoordigd in het bestuur en verantwoordingsorgaan van ons fonds. Uw belangen worden dus sowieso vertegenwoordigd, ook als u geen gebruik maakt van het hoorrecht.

Belangstelling oprichten vereniging

Heeft u belangstelling om een vereniging van gepensioneerden of van oud-deelnemers op te richten? Laat dat vóór 1 mei 2024 aan ons weten via info@bpfhibin.nl. Wij brengen u dan in contact met andere gepensioneerden of oud-deelnemers die zich gemeld hebben. U kunt vervolgens samen bespreken wat u gaat doen.

Vragen?

We houden u natuurlijk op de hoogte van de Pensioenwet. Heeft u er vragen over, of over andere pensioenzaken, neem dan gerust contact met ons op. En check zeker ook eens het overzicht van veelgestelde vragen over dit onderwerp – wie weet staat het antwoord op uw vraag ertussen.

Hulp nodig bij uw pensioen?

Ons team staat elke werkdag van 8.30 tot 15.30 uur voor u klaar.