Sneller en veiliger pensioennieuws krijgen? Geef uw e-mailadres aan ons door!

Bpf HiBiN verhoogt de pensioenen

Geplaatst op 13 december 2023

Bpf HiBiN verhoogt de pensioenen per 1 januari 2024 met 2,5%. De verhoging (ook wel toeslag of indexatie genoemd) geldt voor de uitkering van pensioengerechtigden én het opgebouwde pensioen van mensen die werken of gewerkt hebben in de bouwmaterialenhandel-sector en deelnemer zijn bij Bpf HiBiN. Hoe zit dat precies?

Bpf HiBiN verhoogt pensioen (en moet opbouw verlagen)
Kunnen we u helpen?
Ons team staat elke werkdag van 8.30 tot 15.30 uur voor u klaar.

Belangrijke graadmeters

Ieder fonds heeft een eigen pensioenregeling en maakt eigen keuzes bij het besluit om de pensioenen te verhogen of te verlagen per 1 januari 2024. De gekozen periode van de prijsontwikkeling kan bijvoorbeeld van fonds tot fonds verschillen. Dat hangt af van de afspraken die sociale partners hierover hebben gemaakt en die ze hebben laten vastleggen in het pensioenreglement.

Bpf HiBiN kijkt voor het verhogen van de pensioenen naar verschillende financiële zaken. Zo neemt het bestuur naast de stand van de dekkingsgraad ook de gewenste financiële buffer mee in het besluit.

Verder speelt het vernieuwde pensioenstelsel op dit moment een belangrijke rol. Een goede financiële positie is wenselijk om de overgang goed en zo evenwichtig mogelijk te maken. Daarbij beoordeelt het fonds ook of gebruikmaken van versoepelde regels ruimte kan geven voor een pensioenverhoging.

Financiële situatie: de dekkingsgraad
De dekkingsgraad van Bpf HiBiN is het afgelopen jaar verbeterd. Die dekkingsgraad laat zien hoe Bpf HiBiN er financieel voor staat. Bovendien geeft deze aan of de pensioenen wel of niet verhoogd kunnen worden. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter. Hier leggen we dat haarfijn uit.

Ontwikkeling van de prijzen in 2023
In het pensioenreglement van Bpf HiBiN is opgenomen hoe de ontwikkeling van de prijzen jaarlijks wordt berekend. Voor de ontwikkeling van de prijzen in 2023 maakt Bpf HiBiN gebruik van de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de periode 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2023. Hieruit blijkt dat de prijzen in deze periode daalden met gemiddeld 1,39%.

Maar het CBS heeft in juni 2023 een aanpassing doorgevoerd om de prijzen zuiverder te berekenen. De hoge prijzen werden voornamelijk veroorzaakt door de energieprijzen. Het CBS rekent nu met de gemiddelde tarieven van energiecontracten in plaats van alleen met nieuwe contracttarieven.

Bpf HiBiN heeft deze aanpassing van het CBS niet alleen voor 2023 maar ook voor 2022 toegepast. In plaats van een prijsdaling van 1,39% is er dan sprake van een prijsstijging van 5,25%. Het bestuur van Bpf HiBiN vindt dat de opnieuw berekende prijsstijging veel beter aansluit bij de huidige inflatieontwikkelingen.

Bpf HiBiN verhoogt de pensioenen

Waarom een verhoging van 2,5%?

De beleidsdekkingsgraad geeft aan hoe het fonds er financieel voor staat. Volgens de wettelijke regels mag Bpf HiBiN vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% een gedeeltelijke toeslag verlenen. Volgens de ‘normale’ regels zou de verhoging op grond van de prijsstijging en de beleidsdekkingsgraad 0,38% zijn.

Soepelere regels
Bpf HiBiN maakt gebruik van soepelere regels om te verhogen. Dat kan omdat een tijdelijke maatregel voor het verhogen van pensioenen verlengd werd in 2023. De beleidsdekkingsraad moet dan hoger dan 105% zijn. Met een beleidsdekkingsgraad van 112,7% eind oktober 2023 voldoet Bpf HiBiN daar ruimschoots aan.

Met de versoepeling van de regels loopt de overheid vooruit op de regels van het vernieuwde pensioenstelsel. Bpf HiBiN heeft het voornemen om de (opgebouwde) pensioenen straks om te zetten naar de pensioenregeling van het vernieuwde pensioenstelsel. Bpf HiBiN wil genoeg financiële reserves hebben om op 1 januari 2026 een verantwoorde overstap naar de nieuwe pensioenregeling te kunnen maken. Een volledige verhoging van 5,25% vindt het bestuur van Bpf HiBiN daarom te hoog.

Financiële reserves nodig
Een verhoging van 2,5% vindt het bestuur van Bpf HiBiN niet alleen evenwichtiger (dat leggen we hierna uit), maar als fonds behouden we dan ook genoeg financiële reserves. Daarmee kunnen tegenvallers worden opgevangen als het minder goed gaat. En de reserves zijn ook nodig om deelnemers te kunnen compenseren als ze er in hun pensioenopbouw op achteruit gaan met de vernieuwde pensioenregeling.

Wat is het gevolg van de verhoging op de korte en lange termijn?

Het is belangrijk om bij elk besluit van Bpf HiBiN de korte- én langetermijngevolgen goed te beoordelen. Het bestuur van Bpf HiBiN weegt daarbij de belangen van alle deelnemers goed af. Het verhogen van de pensioenen is nu voor iedereen positief. Het pensioen van iedereen gaat namelijk met 2,5% omhoog: voor de pensioengerechtigden die nu al een uitkering ontvangen, maar ook voor de (jonge) deelnemers die nog pensioen opbouwen.

Met het verhogen van de pensioenen daalt wel de dekkingsgraad van Bpf HiBiN. Een verhoging kost namelijk geld. Met een lagere dekkingsgraad wordt de kans op verlagingen van het pensioen in de toekomst groter. Het fonds heeft het verwachte effect van de verhoging van 2,5% voor de lange termijn berekend (dus: het verwachte pensioenresultaat). De verschillende belangen zijn zorgvuldig meegewogen.

Bij een lagere dekkingsgraad heeft een jongere deelnemer een relatief lager verwacht pensioenresultaat. Voor een oudere deelnemer pakt dit juist relatief gunstig uit. Dat komt doordat oudere pensioengerechtigden een minder lange levensverwachting over hebben. Zij merken daardoor minder van dat dalende effect op de dekkingsgraad.

De pensioenverhoging is zoals gezegd 2,5%. De verhoging heeft geen effect op het verwachte pensioenresultaat voor de grootste groep (gewezen) deelnemers met een leeftijd tussen 40 en 60 jaar. De verhoging blijkt een positief effect op te leveren voor de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden op het verwachte pensioenresultaat vanaf ongeveer 60 jaar en een beperkt negatief effect voor de (gewezen) deelnemers jonger dan ongeveer 40 jaar. Per saldo leidt de verhoging tot een beperkte verschuiving tussen de verschillende generaties. De grafiek hieronder laat per leeftijdsgroep zien welke effecten dat waarschijnlijk heeft op het verwachte pensioenresultaat:

Gaat mijn pensioen omhoog of omlaag?

Het bestuur van Bpf HiBiN vindt dat door de verhoging recht wordt gedaan aan alle groepen deelnemers en dat deze evenwichtig is. Dit gegeven de doelstelling van Bpf HiBiN om toeslagen te verlenen, de huidige stand van de beleidsdekkingsgraad en het effect dat de verhoging heeft op het verwachte pensioenresultaat.

Vanaf wanneer krijgt u de hogere pensioenuitkering?

U ontvangt het verhoogde pensioen vanaf januari 2024. Het nieuwe bedrag van de bruto- en nettopensioenuitkering staat op de uitkeringsspecificatie over januari 2024. Omdat Bpf HiBiN overgaat op een nieuw administratiesysteem ziet het overzicht er iets anders uit dan dat u gewend bent.

Heeft u vragen? We helpen u graag!

Als u na het lezen van dit nieuwsbericht vragen heeft hierover of over andere pensioenzaken, neem dan gerust contact met ons op. Wist u trouwens dat veel antwoorden over pensioenzaken bij Bpf HiBiN snel en makkelijk te vinden zijn op deze website, bij de veelgestelde vragen?

Hulp nodig bij uw pensioen?

Ons team staat elke werkdag van 8.30 tot 15.30 uur voor u klaar.